Dit bedrijf heeft steun ontvangen, medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het project “Nieuwe verftunnel met drogen van onderdelen voor bandenvelgen”, uit het FEDER Operationeel Programma van La Rioja 2014-2020 en specifiek met aanvullende fondsen als onderdeel van de De reactie van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie.

Dit bedrijf heeft steun ontvangen die medegefinancierd is door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor het “Piher Picking Project”. Dossier ADER TI 4 2021021-P-TI4-00179

Dit bedrijf heeft steun ontvangen die medegefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Dossiernummer: 2019-I-EM-00050


FEDER-COVID: