Klantenservice - Contacteer ons

verstuur een bericht

 

In overeenstemming met de verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens en de uitvoeringsbepalingen ervan, informeren wij u over: In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van de digitale rechten (LOPDGDD ) en de Europese Verordening 2016/679 betreffende gegevensbescherming (RGPD, we informeren u verder dat de verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens Industrias Piqueras SA is met adres voor kennisgevingen aan Calle Pesquera 6, 26009, Logroño -La Rioja-. Het doel van deze behandeling is het beantwoorden en communiceren van uw verzoek per e-mail. De behandeling van uw gegevens is gelegitimeerd en beschermd door de bepalingen van artikel 6.1.f van de RGPD aangezien er een legitiem belang is bij de behandeling van uw gegevens, deze worden niet overgedragen aan een ontvanger, de bewaartermijn is het minimum dat essentieel is om de noodzakelijke en gevraagde communicatie in uw e-mail te formaliseren Ten slotte informeren wij u dat u uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van behandeling, oppositie of overdraagbaarheid kunt uitoefenen door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan het adres van Industrias Piqueras SA, gevestigd te Calle Pesquera 6, 26009, Logroño -La Rioja -. U kunt in ieder geval de juiste claim indienen bij de controleautoriteit op www.aepd.es.